نرم افزار جامع دندانپزشکی اکسین دنتال

نرم افزار جامع دندانپزشکی اکسین دنتال


کاربری

کاربر

تعریف کاربران سیستمی از طریق این فرم امکان پذیر می باشد.

تغییر کلمه عبور

برای امنیت بیشتر سیستم کاربران باید بصورت دوره ای رمز عبور خود را تغییر دهند

خروج موقت

در صورتی که کاربر دیگری بخواهد از سیستم استفاده کند میتواند با زدن دکمه خروج موقت این کار را انجام دهد

خروج از برنامه

هنگامی که کاربر بخواهد از برنامه خارج شود با کلیک بر روی این منو میتواند از برنامه خارج شود

اطلاعات پایه سیستم

 • ثبت عنوان سابقه بیماری
 • تعریف بیماریهای خاص که بتوان آنها بصورت پیشفرض برای بیماران را انتخاب کرد.
 • ویژگی دندان
 • این اطلاعات هنگام انتخاب دندان برای ارجاع پزشک استفاده میگردد.
 • فعالیت درمانی
 • گروه کاربری پزشک و لابراتوار اجازه ثبت فعالیت روی دندان را دارند،در این فرم با انتخاب گروه مورد نظر میتوان فعالیت درمانی را برای آن تعریف کرد.
 • بیمه
 • انواع بیمه های موجود را میتوان از این فرم وارد کرد.

 • تنظیم ارجاعات
 • گروه های کاری مختلف طبق سناریو موجود در هر کلینیک میتوانند برای یکدیگر کارها را ارجاع
 • دهند، در این فرم قابلیت تنظیم گروه کاری ارسال کننده و دریافت کننده کار وجود دارد.
 • روزهای تعطیل
 • در این فرم میتوان روزهای تعطیل را اعلام کرد، کاربرد ثبت روزهای تعطیل جهت مدیریت
 •  کاملتر ثبت نوبت خواهد بود
 • تنظیمات سیستم
 • برخی تنظیمات مربوط به مشخصات مطب ، سیستم مالی پرینتر و ارسال پیامک در این
 •  فرم قرار دارند.

مکاتبات

 • نامه
 • در این فرم میتوان نامه های صادره از کلینیک را ثبت و آنها را پرینت کرد.
 • یادداشت
 • این فرم قابلیت ثبت متن را داشته و اطلاعات ثبت شده برای همه کاربرانی که از کامپیوتر
 • استفاده می کنند قابل رویت خواهد بود.

نوبت دهی

 • لیست نوبت های همکار
 • گزارشی از نوبت پزشک در تاریخ معین را نمایش می دهد و نیز قابلیت ارسال پیامک نوبت دهی به بیماران و پزشک را دارد.


;
بالا