روبات پاسخگوی تلگرام

Image title

  • قابلیت ثبت دستور
  • قابلیت ارسال پاسخ های مناسب
  • ارسال متن و عکس و فایل
  • استفاده از وب سروبیی های وب سایت های موجود

;
بالا