نوبت یار

اتوماسیون تحت وب نوبت یار به منشی کمک میکند که همه ی نیاز های کلینیک اععم از نوبت دهی و گردش مالی بیماران را انجام دهد. این سیستم از گزارشات کامل بیماران و درمانها و سیستم مالی برخوداراست

نوبت یار - اکسین سافت

nobatyar.ir

;
بالا