اکسین سافت
  • سایت ترجمه آی ترا

    محصول تحت وب

  • آدرس پروژه
    itra.ir
شرح پروژه

نحوه ی کار وب سایت

به محض ثبت سفارش اطلاع رسانی به مترجم‌ها انجام خواهد شد، سپس هر مترجم با وارد شدن به پنل کاربری از روی دیوار می‌تواند سفارش‌های ثبت شده را ببیند و پس از گرو گذاری 10 درصد از مبلغ پیشنهادی نزد سایت، پیشنهاد قیمت را ثبت کند. این مبلغ جهت تضمین انجام کار در حساب سایت مسدود می‌ماند و پس از اتمام موفقیت آمیز ترجمه به حساب مترجم عودت داده خواهد شد.

Image title

دیگر صفحات

Image title