اکسین سافت
  • راهنمای سازمانی

    محصول تحت وب

  • آدرس پروژه
    organhelper.ir
شرح پروژه

نرم افزار راهنمای سازمانی با هدف ارائه خدمات میز خدمت بصورت کاملا انلاین و بدون نیاز به اینترنت ، فقط به واسطه ی گوشی هوشند ارباب رجوع بار زیادی از هزینه ی سازمان ها را می کاهد