درباره ما

شرکت  ستاره سیستم اهواز با مسئولیت محدود در سال 83 با محوریت پروژه های نرم افزاری و خدمات برنامه نویسی تاسیس گردید.

این شرکت هم اکنون زیر مجوعه ی شرکت های فناور پارک علم و فناوری خوزستان است.