وب سایت شرکت شیمی سازان پاسارگاد

شرکت شیمی سازان پاسارگاد  مجوز توليد اسيد سولفوريك ، سولفات پتاسيم و اسيد كلردريك رو دارا می باشد. درحال حاضر اسيد سولفوريك اولین محصول تولیدی این شرکت می باشد.

این شرکت با ظرفيت ٥٠٠٠٠ تن  تولید در سال یکی از شرکت های موفق در استان می باشد. در حال حاضر بطور مستقيم ٢٥ نفر و بطور غير مستقيم ٥٠ نفر مشغول به کار هستند که این افراد شامل ناوگان و نفرات حمل و نقل می شود.


مشاهده سایت:

cs-p.ir