نرم افزار تحت وب راهنمای سازمانی

با این نرم افزار تحت وب هرگونه سازمان و یا کسب و کار و یا دانشگاه ها را میتوان بصورت الکترونیک درآورد و طرح تکریم ارباب رجوع را براختی با آن پیاده سازی کرد.مشاهده سایت:

OrganHelper.ir